ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Έκδοση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας

Επιστήμ. υπεύθ. : Επίκουρος καθηγητής Ηλίας Σβέρκος


Η ερευνητική δράση αφορά στη μελέτη της ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας και καλύπτει το διάστημα από την Αρχαϊκή εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Στόχοι είναι: α) Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της έρευνας της περιοχής. β) Η έκδοση και μελέτη επιγραφών που συνδέονται με την Ιστορία της Μακεδονίας. γ) Η μελέτη της ιστορίας της έρευνας. Με βάση κενά που εντοπίζονται στη σύγχρονη έρευνα για την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας, η παρούσα δράση αποβλέπει στην προώθηση της βασικής έρευνας, τόσο με τη δημιουργία εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη μελέτη της ιστορίας των Αρχαίων Μακεδόνων όσο και με τη δημοσίευση και το σχολιασμό αδημοσίευτου και ως εκ τούτου άγνωστου στην έρευνα επιγραφικού υλικού. Η παρούσα δράση απαιτεί έρευνα πεδίου και μελέτη σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Ελλάδος και του Εξωτερικού.  Διάβαζε περαιτέρω…