Βιογραφικά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :

Δρ. Σοφία Ζουμπάκη (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

ΜΕΛΗ :

Επίκ. Καθηγ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Γεώργιος Σουρής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ :

Καθηγ. Ευτυχία Σταυριανοπούλου (Institut für Alte Geschichte und Epigraphik der Universität Heidelberg)

Καθηγ. Άγγελος Χανιώτης (Institute for Αdvanced Study-Princeton)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Καθηγ. Κώστας Μπουραζέλης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Καθηγ. Αθανάσιος Ριζάκης  (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Καθηγ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Επίκ. Καθηγ. Σοφία Ανεζίρη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Επίκ. Καθηγ. Σελήνη Ψωμά (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Δρ. Πασχάλης Πασχίδης (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Καλλιόπη Κρητικάκου (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Υποψ. Δρ. Παύλος Αναγνωστούδης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Νικολέτα Βουρονίκου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Αλίκη Θεοχάρη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Υποψ. Δρ. Βασίλειος Παππάς (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Υποψ. Δρ. Χαρίλαος Χρυσάφης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)