«Βιβλιογραφία για την Αρχαία Μακεδονία: Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-6ος αι.)» [Α]

Θα συγκεντρωθεί η βιβλιογραφία που αφορά στην ιστορία της Μακεδονίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, δηλαδή από τα τέλη του 3ου έως και τον 6ο αι. μ.Χ.