«Δ. Κανατσούλης. Εργογραφία-Αποτίμηση του έργου» [Α]

Ο Δ. Κανατσούλης (1907-1989) υπήρξε καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Tο μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού του έργου αφορά στην Ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας και Θράκης [βλ. τη σύντομη νεκρολογία του Ιω. Τουλουμάκου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 27 (1989-1990) [1990] ιβ-ιγ.]. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του έργου αυτού είναι δημοσιευμένο είτε σε τοπικά περιοδικά [π.χ. Μακεδονικόν Ημερολόγιον] είτε στο μακεδονικό τύπο της εποχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη: α) Η σύνταξη της εργογραφίας του Δ. Κανατσούλη. β) Η συγγραφή μελέτης όπου θα γίνεται αποτίμηση του έργου του. γ) Η φωτογραφική ανατύπωση των μικρών μελετών του, την οποία θα συνοδεύουν αναλυτικά ευρετήρια λέξεων.