«Τυπολογία επιτυμβίων και αναθηματικών αναγλύφων της Αμφίπολης» [Α]

Ένας μεγάλος αριθμός των ενεπίγραφων μνημείων της Αμφίπολης και κυρίως τα αναθήματα και τα επιτύμβια σήματα φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις. Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ανάγλυφα αποτελούν μέσω της στιλιστικής ανάλυσης ασφαλέστερο κριτήριο για τη χρονολόγηση του μνημείου απ’ ό τι το σχήμα των γραμμάτων της επιγραφής, η μελέτη τους θα υποβοηθήσει την έκδοση της συλλογής των επιγραφών. Οπωσδήποτε η μελέτη των παραστάσεων που κοσμούν τα μνημεία απαιτεί ειδική επιστημονική κατάρτιση και για το λόγο αυτό η μελέτη τους θα γίνει με ειδολογικά κριτήρια: Ι. Αναθηματικές επιγραφές. ΙΙ. Επιτύμβιες επιγραφές. Για την κάθε ομάδα θα καταρτισθεί αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφία του μνημείου και αναλυτική περιγραφή της παράστασης.