«Λατινικές και δίγλωσσες επιγραφές της Αμφίπολης» [Α]

Μελέτη που θα αφορά τις λατινικές και δίγλωσσες επιγραφές της Αμφίπολης.