Συνεργάτες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ :

Καθηγ.  Παντελής Νίγδελης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Ηλίας Σβέρκος, (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Δρ. Σοφία Ζουμπάκη (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

ΜΕΛΗ :

Καθηγ. Ευγενία Βικέλα (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Καθηγ. Δημήτριος Τσουγκαράκης (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Επίκ. Καθηγ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Ανδρέας Γκουτζιουκώστας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Ιωάννης Ξυδόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Γεώργιος Σουρής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Λέκτορας Βασιλική Κάλφογλου-Καλοτεράκη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ :

Καθηγ. Ευτυχία Σταυριανοπούλου (Institut für Alte Geschichte und Epigraphik der Universität Heidelberg)

Καθηγ. Άγγελος Χανιώτης (Institute for Αdvanced Study-Princeton)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Καθηγ. Αθανάσιος Ριζάκης  (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Καθηγ. Κώστας Μπουραζέλης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Καθηγ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Επίκ. Καθηγ. Σοφία Ανεζίρη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Επίκ. Καθηγ. Σελήνη Ψωμά (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Δρ. Francisca Feraudi-Gruénais (Institut für Alte Geschichte und Epigraphik der Universität Heidelberg)

Δρ. Pierre Juhel (Recherche centre Labiana Callipolis-Πανεπιστήμιο Κορσικής)

Δρ. Πασχάλης Πασχίδης (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Δρ. Δόμνα Τερζοπούλου (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)

Καλλιόπη Κρητικάκου (Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΕΙΕ)

Κατερίνα Περιστέρη (Διευθύντρια ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Σέρρες)

Υποψ. Δρ. Παύλος Αναγνωστούδης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Νικολέτα Βουρονίκου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Αλίκη Θεοχάρη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Υποψ. Δρ. Βασίλειος Παππάς (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Υποψ. Δρ. Άννυ Τζελεπίδου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Χαρίλαος Χρυσάφης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Θεοδώρα Κλάδη (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ορέστης Κουράκης (Φωτογράφος)