Βιογραφικά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :

Επίκ. Καθηγ. Ηλίας Σβέρκος, (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

ΜΕΛΗ :

Επίκ. Καθηγ. Ανδρέας Γκουτζιουκώστας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Επίκ. Καθηγ. Ιωάννης Ξυδόπουλος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Λέκτορας Βασιλική Κάλφογλου-Καλοτεράκη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης)

Δρ. Pierre Juhel (Recherche centre Labiana Callipolis-Πανεπιστήμιο Κορσικής)

Δρ. Δόμνα Τερζοπούλου (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)

Υποψ. Δρ. Παύλος Αναγνωστούδης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Νικολέτα Βουρονίκου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Βασίλειος Παππάς (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Υποψ. Δρ. Χαρίλαος Χρυσάφης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Θεοδώρα Κλάδη (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)