Βιογραφικά

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :

Καθηγ.  Παντελής Νίγδελης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

ΜΕΛΗ :

Καθηγ. Δημήτριος Τσουγκαράκης (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Καθηγ. Ευγενία Βικέλα (Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

Δρ. Francisca Feraudi-Gruénais (Institut für Alte Geschichte und Epigraphik der Universität Heidelberg)

Κατερίνα Περιστέρη (Διευθύντρια ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Σέρρες)

Υποψ. Δρ. Παύλος Αναγνωστούδης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)

Υποψ. Δρ. Άννυ Τζελεπίδου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ)